ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

  • KTL - kataforeza
  • cynk-nikiel
  • ocynk galwaniczny