AKTUALNOŚCI

Miło nam poinformować, że realizujemy projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel Projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Wartość projektu „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” wynosi 260 323,32 PLN, w całości finansowana przez Fundusze Europejskie.