NITOWANIE, PEMOWANIE

  • nitowanie nitami zrywalnymi
  • nitowanie nitonakrętek
  • insertowanie śrub oraz nakrętek typu PEM